BLOG

Artykuł główny

Test penetracyjny (ang. penetration test) – rodzaj testu bezpieczeństwa, polegający na atakowaniu systemu informatycznego w celu wykrycia jego słabych punktów. Cel testów penetracyjnych Celem testów penetracyjnych jest wykrycie słabych punktów w zabezpieczeniach systemów informatycznych oraz ich naprawienie. Testy penetracyjne mogą być wykorzystywane do badania bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz do sprawdzania skuteczności zabezpieczeń. Metody testów penetracyjnych Testy penetracyjne mogą być wykonywane na dwa sposoby: samodzielnie – atakujący samodzielnie próbuje złamać zabezpieczenia systemu; z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych narzędzi – atakujący atakuje system za pomocą narzędzi przygotowanych przez ekspertów w tej dziedzinie. Rodzaje testów penetracyjnych Testy penetracyjne można podzielić na cztery rodzaje: testy behawioralne – badający, jak zachowują się użytkownicy systemu w przypadku ataku; testy techniczne – badające możliwości atakującego w zakresie złamania zabezpieczeń; testy logiczne – sprawdzające, czy użytkownicy systemu nie popełniają żadnych błędów względem zabezpieczeń; testy środowiskowe – badające, jak atakujący będzie mógł wykorzystać otoczenie w celu ataku na system. Wykorzystanie testów penetracyjnych Testy penetracyjne mogą być wykorzystywane do: sprawdzania, jakie ataki mogą zostać zastosowane wobec systemu; określania, na ile system jest bezpieczny; naprawiania słabych punktów w zabezpieczeniach systemów informatycznych.

Zajawki artykułów

Jednym z najczęstszych problemów administratorów systemów Linuxowych, jest instalacja certyfika...

czytaj dalej

Instalacja środowiska hostingowego na serwerze Linuxowym Każdy paragraf lub akapit w tekście r...

czytaj dalej

Serwery VPS to wirtualne serwery, na których można uruchomić dowolną aplikację. Są to rozw...

czytaj dalej

Kradzieży danych i cyberprzestępczość to poważny problem, z którym boryka się biznes w Pols...

czytaj dalej

Serwer VPS oferuje wiele korzyści, których nie oferują serwery dedykowane. Największą korzyś...

czytaj dalej

Poniżej przedstawiam zalety serwerów VPS. Po pierwsze, możliwość instalacji własnego oprogr...

czytaj dalej

Prawie każdy, kto prowadzi własny biznes, albo korzysta z usług informatycznych, powinien zwró...

czytaj dalej

Posługuję się terminem hostingu “w chmurze”, chociaż z założenia oznacza on inne rzeczy ...

czytaj dalej

Serwer w chmurze to usługa, która pozwala na swobodny dostęp do plików i aplikacji, niezale�...

czytaj dalej

Audyt bezpieczeństwa informacji to procedura wykonywana w celu oceny stopnia zabezpieczenia syste...

czytaj dalej

Test penetracyjny (ang. penetration test) – rodzaj testu bezpieczeństwa, polegający na atakowa...

czytaj dalej

W dzisiejszych czasach niemal każdy przedsiębiorca korzysta z komputerów, by zapewnić sobie ja...

czytaj dalej

Formularz kontaktowy

Poniżej znajdziesz blogi z którymi współpracujemy:
kmkomputery.pl biteraapp.pl wrapp.pl wydajnyhosting.pl szemkel.pl