BLOG

Artykuł główny

Audyt bezpieczeństwa informacji to procedura wykonywana w celu oceny stopnia zabezpieczenia systemu informacji przed zagrożeniami oraz identyfikacji potencjalnych ryzyka dla bezpieczeństwa tych systemów. Celem audytu bezpieczeństwa informacji jest zapewnienie, że systemy informacyjne są bezpieczne i zgodne z wymaganiami organizacji. Zakres audytu obejmuje ocenę skuteczności zastosowanych środków bezpieczeństwa oraz identyfikację luk w zabezpieczeniach. Audyt bezpieczeństwa informacji powinien być przeprowadzony przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, które posiadają wiedzę na temat zagrożeń i metod zabezpieczeń. Audyt bezpieczeństwa informacji obejmuje ocenę wszystkich zagrożeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Zagrożenia mogą pochodzić z zewnątrz lub wewnątrz organizacji. Zagrożenia zewnętrzne to przede wszystkim ataki hakerskie, wirusy i inne złośliwe oprogramowanie, a także DDoS (distributed denial of service) ataki. Ataki hakerskie to ataki, które są skierowane przeciwko infrastrukturze informacyjnej organizacji. Mogą być wykonywane za pomocą różnych metod, takich jak ataki phishingowe, exploitowanie luk w zabezpieczeniach, przeprowadzanie ataków Man-in-the-Middle czy ataki typu social engineering. Wirusy i inne złośliwe oprogramowanie to oprogramowanie, które służy do przeprowadzania ataków hakerskich lub szpiegostwa. DDoS (distributed denial of service) ataki to ataki, które polegają na wysyłaniu dużej liczby żądań do serwera, co powoduje jego zamknięcie. Ataki z zewnątrz mogą być również skierowane przeciwko użytkownikom systemów informacyjnych. Zagrożenia wewnętrzne to przede wszystkim nieautoryzowane dostępy do systemów informacyjnych, nieuprawnione modyfikacje danych, włamanie się do systemu przez osoby w Internecie oraz ataki typu social engineering. Audyt bezpieczeństwa informacji powinien być przeprowadzony na podstawie analizy ryzyka. Analiza ryzyka to ocena potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Analiza ryzyka obejmuje identyfikację zagrożeń, określenie stopnia ich prawdopodobieństwa oraz określenie skutków, jakie mogą wystąpić w przypadku

Zajawki artykułów

Jednym z najczęstszych problemów administratorów systemów Linuxowych, jest instalacja certyfika...

czytaj dalej

Instalacja środowiska hostingowego na serwerze Linuxowym Każdy paragraf lub akapit w tekście r...

czytaj dalej

Serwery VPS to wirtualne serwery, na których można uruchomić dowolną aplikację. Są to rozw...

czytaj dalej

Kradzieży danych i cyberprzestępczość to poważny problem, z którym boryka się biznes w Pols...

czytaj dalej

Serwer VPS oferuje wiele korzyści, których nie oferują serwery dedykowane. Największą korzyś...

czytaj dalej

Poniżej przedstawiam zalety serwerów VPS. Po pierwsze, możliwość instalacji własnego oprogr...

czytaj dalej

Prawie każdy, kto prowadzi własny biznes, albo korzysta z usług informatycznych, powinien zwró...

czytaj dalej

Posługuję się terminem hostingu “w chmurze”, chociaż z założenia oznacza on inne rzeczy ...

czytaj dalej

Serwer w chmurze to usługa, która pozwala na swobodny dostęp do plików i aplikacji, niezale�...

czytaj dalej

Audyt bezpieczeństwa informacji to procedura wykonywana w celu oceny stopnia zabezpieczenia syste...

czytaj dalej

Test penetracyjny (ang. penetration test) – rodzaj testu bezpieczeństwa, polegający na atakowa...

czytaj dalej

W dzisiejszych czasach niemal każdy przedsiębiorca korzysta z komputerów, by zapewnić sobie ja...

czytaj dalej

Formularz kontaktowy

Poniżej znajdziesz blogi z którymi współpracujemy:
kmkomputery.pl biteraapp.pl wrapp.pl wydajnyhosting.pl szemkel.pl